head

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

Dzięki wskaźnikowi kontroli ciśnienia kierowca ma stałą kontrolę – także podczas jazdy – nad aktualnym poziomem ciśnienia we wszystkich czterech kołach samochodu. W przypadku spadku ciśnienia w którymkolwiek z kół na wyświetlaczu komputera pokładowego pojawia się symbol ostrzegawczy informujący kierowcę o konieczności wyrównania ciśnienia.

Zaletą urządzenia jest umożliwienie wczesnego rozpoznania spadku ciśnienia w oponie przez kierowcę i szybkiego usunięcia nieprawidłowości w najbliższym punkcie wyposażonym w kompresor. Wskaźnik nie zwalnia jednak kierowcy z obowiązku ciągłego kontrolowania ciśnienia w oponach.