head

Mapa audi MMI 2G 2017 POLSKI LEKTOR

Modele w których oferujemy usługę:

Oferujemy najnowszą wersję Mapa Audi MMI 2G 2017. Stanowi ona najświeższy obraz sytuacji drogowej zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Najnowsza, opracowana mapa, to 100% dróg prowadzących do miejsc zamieszkania i ponad 665 tys. km dróg wszystkich kategorii, w tym oddane ostatnio do użytku wybudowane odcinki drogowe takie jak objazd Sulechowa, obwodnica Kęt, nowy węzeł drogowy na autostradzie A1 na północ od Torunia, nowy tunel w centrum Katowic, ulica Nowolazurowa w Warszawie czy zmiany w centrum Kielc. W aktualnych mapach znajduje się również wiele nowych odcinków dróg, które są w ostatniej fazie budowy.

Modele w których oferujemy usługę:

  • A4
  • A5
  • A6
  • A8
  • Q7

Usługa obejmuje wgranie polskiego menu

  • indywidualne podejście do każdej instalacji,
  • instalacja jest wykonywana w siedzibie naszej firmy lub na życzenie klienta w innym miejscu w Polsce,
  • możliwość prezentacji zaraz po instalacji systemu.